Označeno: matematika

Merske enote

Preizkusi se v pretvarjanju merskih enot. V pravokotnike zapiši pravilno rešitev.